Up

Bacalaureat

 ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR DIN PROMOȚIA CURENTĂ ȘI PROMOȚIILE ANTERIOARE

PERIOADA DE ÎNSCRIERE - 3 - 7 IUNIE 2024 

 • ACTE NECESARE: 
 • CERERE DE ÎNSCRIERE DE LA SEDIUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 • FOAIA MATRICOLĂ CLASELE IX-XII ÎN ORIGINAL
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE
 • COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE
 • COPIE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (DACĂ ESTE CAZUL)
 • 2 POZE ¾ TIP BULETIN
 • TAXA DE ÎNSCRIERE PT CANDIDAȚII CARE AU SUSȚINUT DE CEL PUȚIN DOUĂ ORI EXAMENUL DE BACALAUREAT (Pentru candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul național de bacalaureat, în anul școlar 2023-2024, suma este de 130 lei/proba scrisă și 25 lei/proba competență.)
 • 1 DOSAR DE PLASTIC CU ȘINĂ

Examenul național de bacalaureat 2024 (ambele sesiuni) se va desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului de ministru 6.156/31.08.2023 și ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010).

 • [NOU] Lista olimpiadelor și concursurilor internaționale recunoscute de Ministerul Educației pentru care se poate echivala proba scrisă la examenul național de bacalaureat - 2024

 • Programe de examen (valabile pentru sesiunile din anul 2024)

 • Ordin  nr. 4.096/01.04.2024 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2024 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de bacalaureat 2024 - sesiunea iunie-iulie și/sau pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii

Calendar prima sesiune (17 iunie - 12 iulie 2024)

3 - 7 iunie: Înscrierea candidaților

7 iunie: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

17 - 19 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română [proba A]

19 - 20 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă [proba B]

19 - 21 iunie: Evaluarea competențelor digitale [proba D]

25 - 27 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

1 iulie: Limba și literatura română - proba E.a) [proba scrisă]

2 iulie: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) [proba scrisă]

4 iulie: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) [proba scrisă]

5 iulie: Limba și literatura maternă - proba E.b) [proba scrisă]

8 iulie: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 - 18:00

9 - 11 iulie: Soluționarea contestațiilor

12 iulie: Afișarea rezultatelor finale

.............................

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2024

 • (fișier editabil - arhivă ZIP) Model cerere (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)

 • Ordin nr. 6.152/31.08.2023 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
Cerere contestatie BAC iunie-iulie 2024
Inscrieri bacalaureat sesiunea august 2023
Bac 2023 E d Anatomie Biologie modele
 
 
Powered by Phoca Download