Up

Înscriere în învățământul preșcolar

Etapa de reînscrieri
Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă. Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru. În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art.6 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4018/2024.

Perioada: 20 - 24 mai 2024

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri
24 mai 2024, ora 14,00

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri
Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

Perioada:
27 mai - 14 iunie 2024

27 - 31 mai 2024 (colectare cereri)
3 – 5 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune)
6 - 10 iunie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune)
11 - 12 iunie 2024 (procesare cereri Faza a III a – a treia opțiune)

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri
În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri
5 iulie 2024, ora 14,00

Perioada:
17 iunie – 5 iulie 2024
17 - 21 iunie 2024 (colectare cereri)
24 – 26 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune)
27 iunie – 1 iulie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune)
2 – 4 iulie 2024 (procesare cereri Faza a III a – a treia opțiune)

Etapa de ajustări

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:
- copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
- copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
- copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în grupa mică din învățământul preșcolar.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări
30 august 2024, ora 14.00

Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2024 - 2025, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, repartizarea pe formațiuni de studiu.

 
Metodologie cadru de inscriere a copiilor in unitati de nvatamant preuniversitar
 
 
Powered by Phoca Download