Miercuri, 07 Septembrie 2022 07:55

TICHETE PENTRU RECHIZITE ÎN VALOARE DE 500 LEI

TICHETE  PENTRU  RECHIZITE ÎN VALOARE DE 500 LEI

Conform: OMECTS 4385/2012, Legea nr. 126/2002, OG nr. 133/2020      

 Termen: 15 septembrie 2022

 Documente necesare:

 • CERERE;
 • COPIE CERTIFICAT NAŞTERE ELEV;
 • COPIE CERTIFICATE NAŞTERE FRAŢI/ SURORI;
 • COPIE CI PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILIEI;
 • ADEVERINŢE ELEVI/ STUDENŢI FRAŢI/ SURORI CU MENȚIUNEA DACĂ A PRIMIT BURSĂ ÎN LUNA IULIE 2022;
 • ADEVERINȚE ANAF 2022 – toţi membrii familiei cu vârsta peste 18 ani
 • ADEVERINTE PARINTI CU VENITUL NET LUNAR – IULIE 2022
 • PENTRU CEI CARE AU PARINTII IN SOMAJ, AJUTOR SOCIAL, PENSIONARI - COPII ale TALOANELOR RESPECTIVE;
 • DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU CEI CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI (DATA ÎN FAȚA UNUI REPREZENTANT DIN ȘCOALĂ);
 • DOCUMENTE DIN CARE SA REIASA SUPRAFATA DE TEREN AGRICOL PENTRU CEI CARE DETIN TERENURI;
 • ANCHETĂ SOCIALĂ
 • ADEVERINȚĂ CU COMPONENȚA FAMILIEI

  Venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie 2022 - 1.275 RON

 • TOATE DOCUMENTELE VOR FI PUSE ÎNTR-UN DOSAR DE PLASTIC.
 • DOCUMENTELE VOR FI DEPUSE LA ÎNVĂŢĂTOR / DIRIGINTE.
 • RESPONS ABILI TATE A COM PLET ĂRI I DOSARULUI  REVINE  ÎN TOTALITATE  PĂRINTELUI / TUTORELUI / REPREZENTANTULUI LEGAL.
 • SE PRIMESC DOAR DOSARE COMPLET
 • NU SE PRIMESC DOSARE DUPĂ D AT A DE 15 septembrie  2022.

Conform legii, prin familie se intelege:

 • sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna;
 • barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si se gospodaresc impreuna, daca aceasta se consemneaza in ancheta sociala;
 • persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceast

 Cand se depun cererile

Elevii cu situatie financiara precara pot beneficia de tichete de sprijin educational pentru anul scolar 2022-2023, in valoare de 500 de lei. Termen: 15  septembrie 2022.    

Ordonanta de urgenta nr. 133/2020, cu completarile si modificarile ulterioare, prevede acordarea de sprijin educational prin sprijin financiar oferit sub forma de tichet social pe suport electronic, pentru achizitionarea de materiale scolare, pentru copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat primar si gimnazial.

Valoarea unui tichet pentru rechizite este de 500 de lei / an școlar. Materialele scolare ce pot fi achizitionate cu aceste tichete sunt rechizite necesare frecventarii scolii: articole de papetarie, caiete, stilouri, articole pentru pictura,  ghiozdane si alte articole necesare in scoli si gradinite, precum si articole de vestimentatie necesare frecventarii scolii si gradinitei.

Beneficiarii tichetelor de 500 de lei: Elevii inscrisi in invatamantul de stat, primar si gimnazial, care indeplinesc criteriile de venit stabilite in Programul national de rechizite scolare, conform Legii nr. 126/2002.

Legea nr. 126/2002 stabileste ca pot beneficia de acest sprijin elevii care se afla in intretinere familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie a fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara (salariul minim brut in 2022 este 2.550 RON, 50% reprezinta 1.275 RON).

Conditii pentru acordarea tichetelor sociale pentru rechizite: La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna iulie a anului in care se face solicitarea.

Cererile pentru stabilirea si acordarea sprijinului financiar se intocmesc de reprezentantul familiei si se depun, impreuna cu actele doveditoare privind componenta familiei si a veniturilor, la secretariatul unitatii de invatamant unde este inscris elevul, in termen de 10 zile de la data inceperii anului scolar (5 septembrie pentru anul scolar 2022-2023).

Read 576 times Last modified on Miercuri, 07 Septembrie 2022 08:01